Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Dokumenti v javni obravnavi MOP, MzI in MORS (posodobljeno)

Zakonodajni akti v javni obravnavi, ki se nanašajo na:

  • okolje, 
  • promet, 
  • energijo in
  • učinkovito rabo energije,

za katere je možno podati komentar:

·       predlagatelj: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP)

Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

 

Komentar lahko oddate do 23. 11. 2020.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o odlagališčih odpadkov

 

Komentar lahko oddate do 25. 11. 2020.

Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o določitvi pravil za prilagoditev brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti (EU ETS)

 

Komentar lahko oddate do 11. 12. 2020.

Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov (EU ETS)

 

Komentar lahko oddate do 12. 12. 2020.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B)

 

Komentar lahko oddate do 16. 12. 2020.


·       predlagatelj: Ministrstvo za infrastrukturo (MzI)

Sprememba resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030

 

Komentar lahko oddate do 10. 12. 2020.

Zakon o spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (OVE)

 

Komentar lahko oddate do 13. 12. 2020.

 

·       predlagatelj: Ministrstvo za obrambo (MORS)

Uredba o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta pogodbenega zagotavljanja prihranka energije na objektih v upravljanju Ministrstva za obrambo

 

Komentar lahko oddate do 30. 11. 2020.

Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti

 

Komentar lahko oddate do 4. 12. 2020.


Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.