Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov - dokumenti v javni obravnavi na ravni EU

Sistem trgovanja z emisijami (EU ETS) – referenčne vrednosti za brezplačno dodelitev pravic do emisije v obdobju 2021–2025

Evropska komisija je v javno obravnavo predložila osnutek izvedbene uredbe glede brezplačne dodelitve pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v obdobju 2021 – 2025

Javna obravnava se zaključi 4. januarja 2021. Pripombe in mnenje je možno podati preko spletne povezave TUKAJ.

Preko gornje povezave ali TUKAJ se dostopa tudi do osnutka izvedbene uredbe in priloge, ki poleg predlaganih benčmark faktorjev za obdobje 2021 – 2025 vsebuje tudi povprečne vrednosti 10 % najučinkovitejših naprav v letu 2016 in 2017.

Veljavni zakonodajni dokumenti EU:

  • Konsolidirano besedilo - Sklep Komisije z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/331 z dne 19. decembra 2018 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta; Skladno s 27. členom se Sklep 2011/278/EU razveljavi z učinkom od 1. januarja 2021.

 

Nacionalni cilji zmanjšanja emisij (uredba o porazdelitvi prizadevanj) – pregled na podlagi načrta za uresničitev podnebnih ciljev do leta 2030

Da bi se Komisija pripravila na prehod na gospodarstvo z neto ničelnimi emisijami toplogrednih plinov do leta 2050 (podnebna nevtralnost), je predlagala načrt za večje zmanjšanje emisij do leta 2030, in sicer za vsaj 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.
Za uresničitev tega cilja bo Komisija pregledala vse ustrezne politike. To vključuje uredbo, ki določa zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsako državo EU v obdobju 2021–2030 (uredba o porazdelitvi prizadevanj).

Javna obravnava se zaključi 5. februarja 2021. Pripombe in mnenje je možno podati preko spletne povezave TUKAJ.

Zakonodajni dokumenti EU za obdobje 

  • po letu 2020 dostopni TUKAJ ...
  • Uredba (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30.maja 2018 o zavezujočem letnem zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za države članice v obdobju od 2021 do 2030 kot prispevku k podnebnim ukrepom za izpolnitev zavez iz Pariškega sporazuma ter o spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013,
  • Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2126 z dne 16. decembra 2020 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2021–2030 v skladu z Uredbo (EU) 2018/842 Evropskega parlamenta in Sveta,
  • do konec 2020: Odločba št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov


DOGOVOR O EVROPSKEM PODNEBNEM ZAKONU

  • Novica MOP - Za doseganje podnebne nevtralnosti
  • Novica Sveta EU - Council agrees on full general approach on European climate law proposal

 

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.