Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Objavljeni uredbi, vezani na emisije toplogrednih plinov

Uredba o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih

Vlada je izdala Uredbo o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih. Uredba določa vrste naprav, dejavnosti in toplogredne pline, za katere morajo upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja in letalsko dejavnost, za katero morajo operatorji zrakoplova izvajati načrt monitoringa emisij toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Določa tudi način izvajanja načrta monitoringa, priprave poročila in poročanja ter način in pogostost pregledovanja poročila upravljavcev malih naprav v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020.

Uredba o izvajanju izvedbene uredbe Evropske unije o določitvi pravil za prilagoditev brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti

Vlada je izdala Uredbo o izvajanju izvedbene uredbe (Evropske unije) o določitvi pravil za prilagoditev brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti. S to uredbo se za izvajanje Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1842, 31. oktobra 2019 o določitvi pravil za uporabo Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nadaljnjimi ureditvami za prilagoditve brezplačne dodelitve pravic do emisije, zaradi sprememb ravni dejavnosti, določata pristojna organa in se urejajo podrobnejša pravila za prilagoditev brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni dejavnosti. Pristojna organa za izvajanje Uredbe 2019/1842/EU, sta Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Uredba določa način oddaje poročila o ravni dejavnosti vsake podnaprave, ki ga upravljavec naprave oziroma upravljavec male naprave v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja ARSO, predloži v elektronski obliki na predlogah obrazcev, objavljenih na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Upravljavec naprave mora v petnajstih dneh od pravnomočnosti odločbe iz 126. d člena zakona, ki ureja varstvo okolja, na račun EU za dodelitev nakazati presežek dodeljenih brezplačnih pravic. Uredba določa tudi, da ARSO ne prilagodi brezplačne dodelitve pravic do emisije, če na zahtevo agencije upravljavec naprave ne uspe dokazati, da je povečanje ravni dejavnosti podnaprave, povezano s spremembo ravni proizvodnje podnaprave in da mu ni botrovalo zmanjšanje energijske učinkovitosti te podnaprave.

Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 197/2020 z dne 24. 12. 2020.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.