Varstvo okolja

Novice


Javni poziv za »Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)«

Predmet javnega poziva, ki ga razpisuje Slovenski podjetniški sklad je sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjega strokovnjaka/izvajalca za izdelavo LCA analize, ki je skladna s standardom 14040 in 14044 in v skladu s Priročnikom ILCD. Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 3 zaposlenimi, ob pogoju, da LCA analizo nima izdelano pred objavo tega javnega poziva. Namen in cilj javnega poziva je omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA: Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka. 

Minimalna višina subvencije je 3.000,00 eur, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Strošek DDV ni upravičen strošek. Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri čemer je potrebno upoštevati, da je skrajni rok za predložitev zahtevkov 30. 9. 2023.
Več

 

Strokovnjaki, ki izvajajo celostno vrednotenje okoljskih vplivov, ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka (LCA-Life Cycle Assessment) se lahko vpišejo v evidenco strokovnjakov, ki ponujajo to storitev.
Več

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.