Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Predlog uredbe o pravici do nadomestila za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij TGP

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno obravnavo predložilo uredbo, katere cilj je zmanjševanje znatnega tveganja premestitve emisij CO2, zlasti zaradi stroškov cene emisijskih kuponov, ki so bili preneseni na ceno električne energije in jih nosi upravljavec naprave. 


Pravica do nadomestila je omejena na sektorje -  upravičence, ki so dejavni v enem od sektorjev iz Priloge I te uredbe in izhaja iz evropskih Smernic za nekatere ukrepe državne pomoči v okviru sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (TGP) po letu 2021.

Državna pomoč ima spodbujevalni učinek na način, da uredba predpisuje porabo vsaj 50 % prejetega nadomestila za ukrep, s katerim upravičenec v istem letu doseže nižjo vrednost referenčne vrednosti v napravi, torej da upravljavec ta sredstva porabi za investicije v bolj čisto proizvodnjo.

Javna obravnava poteka do 17. 1. 2022. Vabimo vas, da nas seznanite s komentarji, ki jih boste posredovali na pristojno ministrstvo.

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.