Varstvo okolja

Novice


EU - Dosežen začasni dogovor o REPowerEU

EU pospešeno odpravlja svojo odvisnost od ruskega uvoza fosilnih goriv. Pogajalci Sveta in Evropskega parlamenta so dosegli začasni dogovor o predlogu REPowerEU, katerega cilj je okrepiti strateško avtonomijo Unije z diverzifikacijo oskrbe z energijo ter povečanjem neodvisnosti in varnosti oskrbe Unije z energijo. Dogovorjeno besedilo morata odobriti Svet in Evropski parlament, preden gre v uradni postopek sprejetja.

V praktičnem smislu, države članice bodo lahko svojim nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost (NOO) v okviru NextGenerationEU dodale novo poglavje REPowerEU, da bi financirale ključne naložbe in reforme, ki bodo pomagale doseči cilje REPowerEU.

Kar zadeva financiranje nepovratnih sredstev, sta se sozakonodajalca strinjala, da bodo viri Sklad za inovacije (60 %) in predhodne pravice ETS (40 %).

Ključ dodeljevanja bo skladno s stališčem Sveta formula, ki bo upoštevala kohezijsko politiko, odvisnost držav članic od fosilnih goriv in rast cen naložb.

Države članice bodo imele dodatne spodbude, da zahtevajo posojilno podporo, tudi v primeru zahtevkov nad 6,8 % BND, kjer veljajo ustrezni pogoji. Države članice bodo imele možnost prostovoljnih prenosov iz Brexit Adjustment Reserve (BAR).

Države članice, ki imajo neporabljena kohezijska sredstva iz prejšnjega večletnega finančnega okvira (2014–2020), jih bodo lahko uporabile za podporo malim in srednje velikim podjetjem ter ranljivim gospodinjstvom, ki so jih še posebej prizadela povišanja cen energije.

Dogovor bo dokončen, ko ga potrdijo in sprejmejo države članice EU in Evropski parlament.

Več

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.