Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Finančne spodbude za inovativne manjše projekte na področju čistih tehnologij

Evropska komisija je objavila tretji razpis za zbiranje predlogov za manjše projekte v okviru sklada za inovacije, enega izmed največjih programov financiranja na svetu za uvajanje inovativnih nizkoogljičnih tehnologij.

V okviru razpisa je na voljo 100 milijonov evrov nepovratnih sredstev za manjše projekte, ki predvidevajo naložbe v osnovna sredstva med 2,5 in 7,5 milijona evrov na področjih:

  • energije iz obnovljivih virov,
  • razogljičenja energetsko intenzivnih panog,
  • shranjevanja energije ter
  • zajemanja, uporabe in shranjevanja ogljikovega dioksida.

Sklad za inovacije lahko financira do 60 % skupnih naložb v osnovna sredstva manjšega projekta. To naj bi pripomoglo k obvladovanju tveganj, ki so običajno povezana s komercializacijo prelomnih inovativnih tehnologij in njihovim uvajanjem na trg. Projekti se bodo ocenjevali glede na njihov potencial za preprečevanje emisij toplogrednih plinov, inovativnost, finančno, tehnično in operativno zrelost, nadgradljivost in stroškovno učinkovitost.

Do 20 projektov, ki bodo ocenjeni kot obetavni, vendar ne dovolj zreli, da bi bili upravičeni do nepovratnih sredstev, lahko prejme pomoč Evropske investicijske banke (EIB) za razvoj projektov. Projekti, ki v prejšnjih razpisih za manjše projekte niso bili uspešni, so vabljeni k ponovni prijavi.

Za več informacij je potencialnim prijaviteljem projektov na voljo slovenska nacionalna kontaktna točka za Sklad za inovacije - kontaktni podatki
Razpis je odprt do 19. septembra 2023, nanj pa se lahko prijavijo projekti, ki se izvajajo v eni od držav članic EU, na Islandiji ali na Norveškem.

20. aprila bo potekal spletni dogodek - INFO DAN, ki ga organizirata CINEA (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) in Evropska komisija. Udeležencem bo predstavljen pregled novega razpisa, imeli pa bodo tudi priložnost pridobiti praktične nasvete za uspešno prijavo. Info dan bo interaktiven.
INFO DAN - podrobnosti in prijave

Vir / dodatne informacije na spletu Evropske komisije: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_23_2062 
https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/innovation-fund-third-small-scale-call-projects_en

Fotogalerija

 

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.