Varstvo okolja

Novice


Arhiv: Razprava o Osnutku zakona o podnebnih spremembah, 05.10.2010

Predlagani zakon bo preko instrumentov določanja zunanjih stroškov emisij toplogrednih plinov, ogljičnega odtisa, določitve odgovornosti za zmanjševanje izpustov ter spremljanja in poročanja omogočil pravično, učinkovito in prilagodljivo oblikovanje sistema ekonomskih instrumentov, kot so trošarine, CO2 davki, davki na nepremičnine in drugi (je zapisano v uvodu).

Arhiv: Spremembe predpisov na področju voda, 17.09.2010

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo in pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda ter pogojih za njegovo izvajanje.

Arhiv: Tehnologija odstranjevanja hlapnih organskih snovi iz emisij odpadnih plinov, 23.06.2010

Program obsega podrobnejšo predstavitev različnih tehnologij, ki so na voljo za odstranjevanje HOS iz odpadnih plinov po zaključku proizvodnega proces ali "end-of-pipe". Po uvodni predstavitvi bodo možni individualni razgovori med podjetji in ponudniki tehnologij.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.