Varstvo okolja

Novice


Obvestilo o CBAM izobraževanju, dne 19. 6. 2024

Finančna uprava RS seznanja, da Evropska komisija organizira izobraževanje z naslovom CBAM - Pregled tehničnih in praktičnih vidikov prehodnega registra, ki bo potekalo dne 19. 6. 2024 na daljavo.

Sofinanciranje velikih trajnostno naravnanih investicij

Namen ukrepa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, za kar je na voljo 9,8 milijona evrov.

113SUB-EPPO24 Nepovratne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli le za novo naložbo. Nova naložba je naložba izvedbe energetskega pregleda ali uvedbe sistema upravljanja z energijo, ki je/bo v celoti izvedena od 1. 1. 2024 do objave zaključka tega javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Arhiv: Vodik kot eden izmed pomembnih dejavnikov zelenega prehoda: Izzivi in priložnosti

Vodik kot eden izmed pomembnih dejavnikov zelenega prehoda: Izzivi in priložnosti v ponedeljek, 10. junija 2024 od 8:30 – 17.00 ure v Dvorani A, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13 v Ljubljani

Arhiv: 28.5.: Delujete na področju zelenih tehnologij in želite širiti poslovanje na trgih Japonske in Južne Koreje?

Vabimo mala in srednja podjetja, da se udeležijo spletne predstavitve v torek, 28. maja ob 10.00 uri. Če ste torej MSP ali zagonsko podjetje, ki deluje v zelenem, digitalnem ali zdravstvenem sektorju in iščete poslovne priložnosti v Vzhodni Aziji in bi se morda želeli udeležiti delegacij na Japonsko in v Republiko Korejo, potem vas vabimo, da se nam pridružite na online dogodku.

Arhiv: Ali ste dobavitelj goriva, morda boste potrebovali novo dovoljenje

Leta 2027 se na ravni EU vzpostavlja nov sistem trgovanja z emisijskimi kupon v sektorju cestnega prometa in dodatnih sektorjih, opredeljenih v Prilogi III k revidirani Direktivi 2003/87/ES (v nadaljevanju: sistem ETS2). Dobavitelji goriva, ki so regulirani subjekti v okviru tega sistema, bodo svojo dejavnost po 1. 1. 2025 lahko opravljali le na podlagi pravnomočnega dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, zato se določene aktivnosti pričakujejo že v letu 2024. Več informacij lahko najdete v omenjeni direktivi in tukaj: ETS2 : buildings, road transport and additional sectors - European Commission (europa.eu). Da bi vas podprli pri pripravi na prihajajoče novosti za regulirane subjekte v okviru sistema ETS2, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo organizira dva informativna dogodka osredotočena na izvajanje tega sistema. Na obeh dogodkih bodo strokovnjaki zagotovili celovit vpogled v izvajanje sistema ETS2 in odgovarjali na morebitna vprašanja v zvezi z novimi predpisi in obveznostmi.

Arhiv: Standardi trajnostnega poročanja za MSP - pripombe do 21. 5. 2024

Vabimo k sodelovanju.

Arhiv: Vprašanja o predložitvi poročil o odpadkih v aplikaciji IS-Odpadki in vpisu v evidenco proizvajalcev

Napotki Agencije Republike Slovenije za okolje v primeru vprašanj.

Arhiv: Pojasnilo v zvezi z oddajo poročil o obratovalnih monitoringih

Agencija RS za okolje obvešča izvajalce obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda, obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, monitoringa za odlagališča in stanja površinskih voda, da so pripravili dodatno pojasnilo v zvezi z načinom oddaje poročila o obratovalnem monitoringu v elektronski obliki.

Arhiv: Poročanje o odpadkih za leto 2023

Agencija za okolje obvešča poslovne subjekte, da sta omogočena izpolnjevanje in predložitev poročil o odpadkih za leto 2023 z uporabo aplikacije IS-Odpadki. Za uporabo spletne aplikacije je potrebna registracija.

Arhivi

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.