Varstvo okolja

Arhiv: Prenovitev Zakona o varstvu okolja: napoved druge javne obravnave

Na podlagi pripomb iz javne obravnave, ki se je zaključila 11. septembra, Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja nov osnutek prenovljenega zakona, ki ga bo dalo v ponovno javno obravnavo. Novi osnutek prenovljenega zakona bo vseboval tudi sestavine, ki so sicer zahtevane za predložitev zakona v vladno proceduro, med drugim oceno stanja, predlagane rešitve, primerjalno pravni pregled, posledice za gospodarstvo in obrazložitev po členih.

Arhiv: Dogodki – napovedujemo

• 27. september: konferenca Priložnosti krožnega gospodarstva https://daninovativnosti.gzs.si/vsebina/O-konferenci Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji - področje: • materiali; • baterije in fotovoltaični paneli; • sistemi za obdelavo odpadnih voda; • akvaponika.

Arhiv: Naložbeni načrt za Evropo – priložnosti za MSP

Arhiv: Naložbeni načrt za Evropo – priložnosti za MSP

Mala in srednja podjetja (MSP) ter podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo si lahko zagotovijo financiranje projektov prek nacionalnih promocijskih bank in lokalnih finančnih posrednikov. Osrednji del naložbenega načrta je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI), s podporo inovativnim projektom, ki potrebujejo kritje za tveganje. Kot skupna pobuda Evropske komisije in Evropske investicijske banke EFSI pomaga pritegniti zasebne naložbe v sektorjih:

Arhiv: Javno posvetovanje EK – baterije in akumulatorji

Evropska komisija (EK) vabi k sodelovanju na javnem posvetovanju glede izvajanja in možnih sprememb določb Direktive o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih (Direktiva 2006/66/ES). Cilj direktive je zmanjšati količino nevarnih snovi, zlasti živega srebra, kadmija in svinca, ki se odvržejo v okolje; to naj bi dosegli z zmanjšanjem uporabe teh snovi v baterijah in akumulatorjih ter z obdelavo in ponovno uporabo teh snovi. Odgovore na anketo je možno podati do 28. novembra 2017. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l21202&from=EN

Arhiv: Konferenca Priložnosti krožnega gospodarstva: 27. september 2017, Brdo pri Kranju

Arhiv: Konferenca Priložnosti krožnega gospodarstva: 27. september 2017, Brdo pri Kranju

Na Dnevu inovativnosti 2017, ki ga organizira GZS v sklopu projekta MOVECO, bodo v okviru konference o priložnostih in možnostih, ki jih ponuja krožno gospodarstvo, potekale tudi tri delavnice. Vsebinsko bodo osredotočene na vire in aplikacije za avtomobilsko in električno/elektronsko industrijo, embalažno industrijo ter živilsko in farmacevtsko industrijo. http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco

Arhiv: Zeleno javno naročanje: po novem več predmetov javnega naročanja

Spremenjena Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. list RS, št. 51/2017) razširja seznam predmetov, za katere je zeleno javno naročanje obvezno. Po novem bo zeleno javno naročanje obvezno tudi za tekstilne izdelke, projektiranje oziroma izvedbo gradnje cest, grelnike vode oziroma prostorov ter hranilnike tople vode, sanitarne armature, opremo za stranišča na splakovanje in opremo za pisoarje, stenske plošče, razsvetljavo v notranjih prostorih, cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo, vrtnarske storitve, kmetijske in druge proizvode ter opremo in stroje za vrtnarjenje ter tovorna in delovna vozila za zbiranje odpadkov. Uredba začne veljati 1. januarja 2018.

Arhiv: Iz Uradnega lista EU

Objave v Uradnem listu EU, s področja okolja, od 29. 8. do 21. 9. 2017.

Arhiv: Iz Uradnega lista RS

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 29. 8. do 21. 9. 2017.

Arhiv: Tožba EK - problematika odlagališč odpadkov

Evropska komisija (EK) je vložila tožbo zoper Slovenijo zaradi nezadostnega napredka pri sprejemanju ustreznih ukrepov v skladu z Direktivo o odlagališčih. Gre za vprašanje 21 odlagališč pretežno komunalnih odpadkov, ki so prenehala z odlaganjem odpadkov, niso pa še izvedla zapiralnih del ali se zaprla ter o tem pridobila ustrezno okoljevarstveno dovoljenje.