Varstvo okolja

Arhiv: Kako prihraniti in obvladati stroške za energijo

S tem, da v svojem podjetju začnete upravljati z energijo in vodo, lahko stroške poslovanja znižate za 5 do 15 odstotkov. https://www.gzs.si/Portals/SN-informacije-Pomoc/Vsebine/novice-priponke/21.pdf

Arhiv: Promocija vaših okoljskih izdelkov in storitev

Vabimo vas, da preko teh E-novic promovirate vaše okoljske izdelke in storitve. Za podrobne informacije vam je na voljo Romana Benčina (tel.: 01 5898 197, romana.bencina@gzs.si).

Arhiv: Dogodki - napovedujemo

• 18. marec: delavnica/predstavitev novih obrazcev za vlogo IED; • 2. junij: tradicionalni Okoljski dan gospodarstva, tokrat na temo ravnanja z odpadki; • 8. december: problemska konferenca o industrijskih emisijah, varstvu tal in podzemnih vodah. Več dogodkov GZS >>> https://www.gzs.si/Dogodki

Arhiv: Borza poslovnih priložnosti mreže EEN

Vas zanima sodelovanje s tujimi partnerji - tokrat za vas: (1) Popolnoma biološko razgradljivo mazivo za kombajne, ročne in strojne žage; (2) Trajnostna embalaža za živila iz materialov, ki so 100 % recikliranega izvora; (3) Nizozemsko podjetje išče partnerja, ki dobro pozna delo z aditivi, s katerimi je možno iz plastike odstraniti nezaželene vonje; (4) Mednarodna B2B srečanja na področju avtomatizacije, elektronike in merilne opreme, Sofija, 7. april 2016.

Arhiv: Posebno obvestilo za proizvajalce in uvoznike fluoriranih ogljikovodikov (F-plinov)

Da se zagotovi postopno zmanjševanje F-plinov, Uredba (EU) št. 517/2014 o fluoriranih toplogrednih plinih omejuje dajanje teh plinov na trg. Količinske omejitve in kvote za vsakega proizvajalca ali uvoznika določi Komisija EU.

Arhiv: Osnutek Programa ravnanja z odpadki – iz stališč SVO

Na podlagi javne razprave o osnutku Programa ravnanja z odpadki, ki je potekala na GZS 15. januarja in prejetih pripomb, smo na MOP kot prvi odziv na pripravljeni osnutek podali stališča in predlagali

Arhiv: Pobuda za uveljavitev ZeJN gradnje in obnove cest

Da bi spodbudili trg in uporabo alternativnih materialov namesto naravnih virov smo na MJU in MOP podali pobudo za dopolnitev Uredbe o ZeJN oziroma določitev temeljnih okoljskih zahtev za gradnjo in obnovo cest. S temeljnimi merili naj bi se zahtevalo, da je delež alternativnih materialov (bodisi recikliranih ali umetnih agregatov ali materialov, ki so enkrat že bili uporabljeni) glede na količino vgrajenega materiala voziščne konstrukcije najmanj 10 odstotkov. Uporaba tovrstnih materialov je že zajeta v tehničnih specifikacijah za ceste (TSC), vendar njihova uporaba ni obvezna. Z uveljavitvijo zelenega javnega naročanja pa bi bilo vključevanje okoljskih meril obvezno tako za državne kot tudi občinske naročnike.

Arhiv: Vabilo IED zavezancem na predstavitev novih obrazcev za vlogo

18. marca 2016 pripravljamo predstavitev novih obrazcev ARSO za vlogo IED. Obrazce bo predstavila Bernarda Žnidaršič iz ARSO. Dogodek je namenjen članom GZS. Podrobnejše informacije so na voljo na e-naslovu antonija.cerar@gzs.si in/ali na telefonski številki 01 58 98 196. Vljudno vabljeni! Prijave sprejemamo preko e-obrazca https://www.gzs.si/skupne_naloge/varstvo_okolja/dogodki?ID=661

Arhiv: Ogljična izravnava in nevtralnost

Vedno več podjetij se odloči za izračun ogljičnega odtisa ter ukrepe za zmanjševanje, v mnogih primerih pa tudi za ogljično izravnavo, s katero postanejo ogljično nevtralna. Z različnimi spremembami tako lahko podjetje zniža svoj odtis in prispeva k zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje. Za člane trgovalne sheme še opomnik, rok za predajo emisijskih kuponov je 30. april. Za dodatne informacije v zvezi z ogljično izravnavo ali emisijskimi kuponi kliknite na http://www.belektron.eu/slo/kontakt Oglasni prispevek

Arhiv: Iz Uradnega lista RS s področja varstva okolja

Objave zakonodajnih predpisov v Uradnem listu RS, s področja varstva okolja, od 21. 1. do 12. 2. 2016