Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Schwentnerjev nagrajenec v letu 2002


Zorka Peršič


Utemeljitev nagrade:

Gospa Zorka Peršič je bila leta 1945 med ustanovitelji Mladinske knjige in je bila v založništvu ustvarjalna praktično do danes. Njena velika zasluga je, da se je slovensko založništvo odprlo v svet že v svoji pionirski industrijski dobi in bilo obenem nosilec  razvoja v okvirih takratne države Jugoslavije. Že zelo zgodaj je v Mladinski knjigi ustanovila sekretariat za koprodukcijske izdaje, ki je usklajeval pripravo skupnih izdaj v mnogih (tudi do desetih) jezikih hkrati, ter povezoval založnike iz zahodnih in držav vzhodne Evrope. Berlinski zid je še stal, ko so knjige, še posebej knjige za otroke in mladino, že potovale po našem kontinentu. Ni slučaj, da je bila Zorka Peršič na kongresu IBBY v Ljubljani leta 1966 izvoljena za njegovo predsednico, ter dve leti kasneje ponovno tudi na kongresu v švicarskem Amriswilu ob Bodenskem jezeru. V letih 1967 in 1969 je z otvoritvenima govoroma (najdemo ju tudi v takratnih izdajah revije Bookbird) odprla mednarodni Bienale ilustracij v Bratislavi, takrat največjo tako prireditev na svetu. Tudi s tega pomembnega položaja je vzpodbudila vključevanje slovenskih slikanic v široko mednarodno izmenjavo in postavila slovenske avtorje ob bok uglednim avtorjem v Evropi in širše. S tem delom je praktično postavila idejne in materialne osnove tako imenovani Ljubljanski šoli knjižne ilustracije. V domačem založništvu je pritegnila najuglednejše avtorje k nastanku temeljnih slovenskih poljudnoznanstvenih in literarnih knjižnih zbirk za otroke, mladino in odrasle. Mladinska knjiga je bila v času njenega vodenja največji založniško grafični kompleks v Jugoslaviji; osrednje mesto v državi je na takih temeljih zadržala do današnjih dni, kar priča tudi o poslovni dalekovidnosti poslovne ekipe, ki jo je vodila Zorka Peršič. Gospa Peršičeva je še po upokojitvi ostala v založništvu, kjer je s svojim osebnim znanjem in ugledom sicer pretežno v tujini opozarjala na ustrezno težo založništva v Sloveniji.

V prepričanju, da je moderno slovensko založništvo druge polovice prejšnjega stoletja bistveno zaznamovano z njenim delom, se je žirija soglasno odločila, da Schwentnerjevo nagrado za življenjsko delo letos podeli gospe Zorki Peršič.

Žirija: dr. Martin Žnideršič, Andreja Mlinar, Slavko Pregl, Zdravko Duša in Milan Matos.


Avtor: Irena Brglez