Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Arhiv: Strokovno vzdrževanje stavb-izobraževalni seminar za upravnike Dobro upravljanje in vzdrževanje stavbe je ena glavnih nalog upravnika večlastniške stavbe. Upravljanje in vzdrževanje stavb je kompleksno in strokovno delo, ki zahteva usposobljenega upravnika, ki pozna delovanje vgrajenih naprav, toplotnih postaj, kotlovnic, dvigal, skupnih klimatskih naprav, zato je pomembno, da upravnik zagotovi strokovnjake z različnih področij npr. strojništva, elektroinštalacij, gradbeništva, prava itd.
*
*
*
*
*
*Verifikacija: