Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Ocenjevanje gostinskih lokalov in restavracij za računovodske potrebe Kako v novih razmerah pristopiti k oceni gostinskih lokalov, restavracij med epidemijo in potem, ko socialno mreženje še ne bo doseglo ravni iz 2018. Gre za ocenjevanje specialnih nepremičnin, pri katerih je za ocenjevalca pomembno, da se osredototoči na denarne tokove, da zna pravilno interpetirati morebitno gospodarsko poslabšanje itd.
*
*
*
*
*
*
*

Verifikacija: