Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Prijavnica - izobraževalni seminar ZDNP: ZPPDFT-1 v praksi

 

Arhiv: ZPPDFT-1 v praksi, spletni izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike Na izobraževalnem seminarju se boste seznanili z izvajanjem Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma – ZPPDFT-1 praksi. Udeležba na seminarju velja tudi kot redno letno usposabljanje oziroma izobraževanje, ki se zahteva z določbo 80. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 – popr.)
*
*
*
*
*
*
Verifikacija: