Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Izobraževalni seminar: ZPPDFT-2 v praksi za nepremičninske posrednike Izvajanje zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, za nepremičninske posrednike?
*
*
*
*
Verifikacija: