Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Arhiv: Vzdrževanje elektroinštalacij, spletni izobraževalni seminar, 21.06.2021 Na spletnem izobraževalnem seminarju bodo predstavljene z električne inštalacije, zaščita pred delovanjem strele (notranja in zunanja) ter požarna varnost. Posebej bo poudarek na zakonski ureditvi (veljavni pravilniki in predpisi). Seznanili se boste z izvedbami pregledov in meritev električnih inštalacij ter dolžnostmi preglednikov.....
*
*
*
*
*
*
Verifikacija: