Arhiv: Posvet o Varni uporabi kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica za poslovanje z nepremičninami in Slovensko združenje za požarno varstvo vabita na posvet o Varni uporabi kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, ki bo v četrtek, 27. oktober 2016 od 9. do 14. ure, v prostorih GZS, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje, dvorana A. Na posvetu bodo pojasnjene bistvene zahteve za vgradnjo naprav z vidika graditve objektov, še posebej zahteve za preprečitev požarov in zastrupitev s CO. Posebej bodo pojasnjene tudi zahteve za vgradnjo javljalnikov CO, kot je: v katerih primerih in do kdaj jih je treba vgraditi, kdo in kako se bo izvajal nadzor ipd.
*
*
*
*
*
*
Verifikacija: