Zbornica za poslovanje z nepremičninami
Arhiv: Strokovni posvet o najemnem trgu v Republiki Sloveniji Prepričani smo, da je pravi čas, da se glede navedene problematike izrečeta stroka in javnost ter poenotijo stališča in sprejmejo zaključki, ki bodo resornim ministrstvom v pomoč pri oblikovanju končnih rešitev. Strokovni posvet je namenjen vsem udeležencem najemnega trga, lastnikom nepremičnin, najemnikom, mladim, nepremičninskim družbam, nepremičninskim strokovnjakom, predstavnikom ministrstev in lokalnih skupnosti.
*
*
*
*
*
*Verifikacija: