Zbornica za poslovanje z nepremičninami

KOMENTARJI članov ZPN - Arhiv

GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami že od leta 2012 aktivno sodeluje pri pisanju in objavljanju uvodnikov oz. PR člankov v sobotni prilogi Deloindom časopisa Delo.  Pri tem skušamo na bolj poljuden način obveščat, informirat in poučit čim širši krog bralcev Dela in jim na ta način približat problematiko poslovanja z nepremičninami. Pri tem skušamo zajeti vsa področja s katerimi se ukvarjamo na ZPN, to je upravljanje z nepremičninami, posredovanje v prometu z nepremičninami, ocenjevalcev nepremičnin in dejavnost nepremičninskih skladov.