Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Upravni odbor ZPN


 Upravni odbor 2023-2027

UO ZPN šteje 17 članov, 16 izvoljenih predstavnikov rednih članov ZPN in direktorja ZPN po položaju. Člani upravnega odbora GZS-ZPN za obdobje 2023-2027 so:

 • Branko Potočnik, INSA d.o.o., Pobreška cesta 18, 2000 Maribor - predsednik
 • Marko Balaban, Urbanistika d.o.o., Kolodvorska cesta 1, 6000 Koper
 • Boštjan Boh, Abaka d.o.o., Jamnikarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana
 • Benjamin Jakičič, Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ob Suhi 19, 2390 Ravne na Koroškem
 • Ivan Jezernik Jazbec, HABIT d.o.o., Koroška cesta 48, 3320 Velenje
 • Thomas Krelj, FESST d.o.o., Koroška cesta 2, 4000 Kranj
 • Barbara Kuhar Kumar, Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor
 • Vesna Levstek, Nepremičnine PLUS d.o.o., Vojkova 16, 1000 Ljubljana   
 • Daniel Lovšin, CASABELA d.o.o. , Ulica svobode 65, 6330 Piran
 • Maja Potočnik, DOMINVEST d.o.o., Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice 
 • Ksenija Radminič Virant, TERCA d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert
 • mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, j.s., Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
 • Janez Ribnikar, SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, 1000 Ljubljana
 • Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana 
 • Irena Španinger, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor
 • Anže Urevc,  Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj
 • Boštjan Udovič, ZPN GZS,  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana - direktor