Upravni odbor ZPN


 Upravni odbor 2015-2019

UO ZPN šteje 17 članov, 16 izvoljenih predstavnikov rednih članov ZPN in direktorja ZPN po položaju. Člani upravnega odbora GZS-ZPN za obdobje 2015-2019 so:

 • mag. Franc Props, SPL d.d., Frankopanska 18a, 1000 Ljubljana - predsednik
 • Vera Zevnik,DOMPLAN d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj - podpredsednica
 • mag. Andrej Hudoklin, Nepremičninski sklad PIZ d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana - podpredsednik
 • Gordana  Bizaj, Perfekt B d.o.o., Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana
 • Boštjan Boh, Abaka d.o.o., Jamnikarjeva ulica 1, 1000 Ljubljana
 • Rajko Fajmot, Supra-stan d.o.o., Adamičeva ulica 1, 3000 Celje
 • Robert Geisler, REALITETA Urša Lapajne Geisler s. p., Ptujska cesta 95, 2000 Maribor
 • mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad RS j.s., Poljanska cesta 31, 1000   Ljubljana
 • Thomas Krelj, FESST d.o.o., Koroška cesta 2, 4000 Kranj
 • Vesna Levstek, Nepremičnine PLUS d.o.o., Vojkova 16, 1000 Ljubljana   
 • Benjamin Pačnik, Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor
 • Branko Potočnik, INSA d.o.o., Podbreška cesta 18, 2000 Maribor
 • Drago Potočnik, Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
 • Ksenija Radminič Virant, TERCA d.o.o., Šentrupert 124, 8232 Šentrupert
 • Sašo Rink, Javni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana
 • Anže Urevc, DOMINVEST d.o.o., Cesta maršala Tita 18, 4270 Jesenice 
 • Boštjan Udovič, ZPN GZS; Dimičeva 13, 1504 Ljubljana - direktor

Seje upravnega odbora - zaprte strani