Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Člani ZPN po SKD


 

Člani ZPN so domače in tudi tuje pravne in fizične osebe, člani GZS, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost in po SKD 2008 praviloma opravljajo kot pretežno dejavnost sledeče dejavnosti:

 • 41.100 – Organizacija izvedbe stavbnih projektov;
 • 68.100 – Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
 • 68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin;
 • 68.310 – Posredništvo v prometu z nepremičninami;
 • 68.320 – Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.

Člani ZPN so lahko tudi vsi ostali člani GZS, ki opravljajo gornje dejavnosti kot eno od svojih dejavnosti, kot pretežne dejavnosti pa imajo prijavljeno drugo dejavnost, povezano s poslovanjem z nepremičninami v celotnem  »življenjskem ciklu nepremičnine«, ali opravljajo sorodne dejavnosti tem dejavnostim, izrazijo svoj interes in se vključijo v ZPN. Te dejavnosti so npr.:

 • 35.300 - Oskrba s paro in vročo vodo;
 • 36.000 – Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode;
 • 64.910 – Dejavnost finančnega zakupa;
 • 66.190 – Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za sklade;
 • 69.103 – Druge pravne dejavnosti;
 • 69.200 – Računovodska, knjigovodska in revizijska dejavnost; davčno svetovanje;
 • 70.100 – Dejavnost uprav
 • 70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje;
 • 71.111 – Arhitekturno projektiranje;
 • 71.121 – Geo-meritve, kartiranje;
 • 71.129 – Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje;
 • 72.200 – R&R dejavnost na drugem področju družboslovja in humanistike;
 • 73.110 – Dejavnost oglaševalskih agencij;
 • 81.100 – Vzdrževanje objektov; hišniška dejavnost;
 • 81.220 – Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme.

Podporni člani ZPN so lahko tiste pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti v interesu članov ZPN ali je njihov interes, da sodelujejo pri delu ZPN, nimajo pa pogojev za redno članstvo v ZPN.

V registru članov GZS se vodijo vsi člani, ki so izrazili svoj interes za članstvo v ZPN tudi kot člani ZPN.