Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Članstvo v ZPN se splačaPromocija članov ZPN in krepitev pripadnosti

 • seznami članov na spletni strani s povezavami na domače strani
 • priporočamo člane ZPN
 • uporaba nalepk in značk ZPN
  • nalepka "smo člani"
  • nalepka "pri nas spoštujemo Kodeks"
  • certifikat "Zaupanja vreden upravnik"

Dostop do zaprtih strani

 • dnevno obveščanje o pregledu tiska
 • koristne informacije za člane
 • vzorci dokumentov ZDNP
 • zbrana mnenja in stališča ter odgovori na konkretne primere
 • zapisniki o delu ZPN in združenj

Zbiranje, urejanje in posredovanje obvestil v zvezi s poslovanje z nepremičninami - Enovice ZPN in obvestila ZPN

 • o delu ZPN in združenj
 • GZS obvešča
 • gradiva v obravnavi
 • statistika
 • iz uradnega lista
 • aktualni dogodki (seminarji, izobraževanja)
 • član - članu

Priložnost aktivnega sodelovanja pri vzpostavljanju ugodnega poslovnega okolja in vplivanja na oblikovanje zakonodaje s področja poslovanja z nepremičninami

 • Zakon o nepremičninskem posredovanju
 • Stanovanjski zakon
 • Zakon o upravljanju večstanovanjskih stavb
 • Zakon o revidiranju
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih

Popusti pri udeležbi na dogodkih (zneski brez DDV) za leto 2016

 • na vseh izobraževanjih, usposabljanjih in seminarjih v organizaciji CPU od 10 do 15%
 • 17.02.2016 Delitev stroškov toplote, - kotizacija 40,00€ -30% (članski popust) ali -40% (količinski popust) - prihranek od 12 do 16€ na osebo
 • 22.03.206 Izobraževalni seminar: Najemna razmerja - kotizacija 40,00€ - za člane in 60,00€ za nečlane in 20% količinski popust -prihranek od 20 do 28€/osebo
 • 18.05.206 Strokovno vzdrževanje stavb - kotizacija 100,00€ -30% (članski popust) ali - 40% (količinski popust) - prihranek od 30 do 40€/osebo
 • 01. in 02. junij 2016 - udeležba na stvarnopravnih dnevih s kodo SPD16GZS-ZPN do 10% popusta - kotizacija 340,00€ - prihranek do 34€/osebo
  14.06.2016 Sodobna vgradnja oken in vrat - kotizacija 150,00€ - 10% popusta - prihranek do 15€/osebo
 • 14.09.2016 - udeležba na strokovnem posvetu Najemni trg v RS, kotizacija - 30,00€, -30% (članski popust) ali -20% (količninski popust) - prihranek od 6 do 9€ na osebo
 • 15.09.2016 - udeležba na Izobraževalnem seminarju za nepremičninske posrednike, -38% (članski popust) ali -20% (količinski popust), prihranek od 16 do 30€ na osebo
 • 27.10.2016 - udeležba na posvetu Varna uporaba kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, -30% članski popust ali -10% količinski popust, prihranek od 6 do 18€ na osebo 
 • 10. in 11. november 2016, 27. Posvet Poslovanje z nepremičninami, kotizacija do 320,00€ - prihranek do 64€* (podatek za lani brez akcije novi člani)

Vsota popustov: 203-254€/osebo


Ugodnosti za člane v letu 2017

  • 02.02.2017 Izobraževalni seminar za nepremičninske posrednike: Cena kotizacije je 70,00 €, cena za člane 40,00 € in količinski popust 20%. Prihranek od 30,00 € – 38,00 €/osebo. 

  • 21.02.2017 Informacijsko podprta izterjava za upravnike nepremičnin: Cena kotizacije je 70,00 €, člani GZS-ZPN - 40% popust oz. 42,00 €, člani GZS - 20% popust oz. 56,00 € in 10% količinskega popusta. Prihranek od 32,00 € do 39,00 €/osebo.

  • 14.03.2017 – 25.04.2017 treningi Komunikacija in javno nastopanje: Cena kotizacije za zgodnje prijave 970,00 €, cena za člane 750,00 €. Prihranek do 220,00 €/osebo.

  • 25.05.2017 Izobraževalni seminar za upravnike nepremičnin: Strokovno vzdrževanje stavb: Cena kotizacije 100,00 €, za člane 30% popusta in količinski popust 10%. Prihranek od 30,00 € do 33,00 €/osebo;

  • 06.06.2017 izobraževalni seminar za nepremičninski posrednike: Varstvo osebnih podatkov za nepremičninske posrednike: Cena kotizacije je 70,00 €, cena za člane 49,00 € – z 30% popustom, ter količinski popust 20%. Prihranek od 30,00 € do 44,00 €/osebo.

  • 4. in 5.10.2017, dvodnevna strokovna ekskurzija Združenja stanovanjskih skladov na Dunaj, le 59,25€ na osebo.

  • 26.10.2017, Požarna varnost v večstanovanjski stavbah: Cena kotizacije je 70,00 €, cena za člane -30% oz. 49,00 €, za člane GZS – 15% oz. 59,50 € ter količinski popust 20%. Prihranek od 30,00 – 38,00 €/osebo.

  • 09.in 10.11.2017, 28. posvet Poslovanje z nepremičninami, kotizacija 160,00-320,00 €, cena za člane ZPN -20% oz. 128,00 ali 250,00 €, za člane GZS – 10% oz. 144,00 ali 288 €. Prihranek od 32,00 do 64,00 € na osebo

  • Člani brezplačno prejmejo nalepke »smo člani« in »pri nas spoštujemo Kodeks« ter logotipe in značke ZPN.

  • Certifikat Zaupanja vreden upravnik – stroški postopka za ne člane znašajo 200,00 EUR + DDV, za člane 100,00 EUR + DDV. Prihranek 100,00 EUR.

   

   

  Vsota popustov in ugodnosti v letu 2017: od 245,00 € - 564,00 €/osebo.

Skupen znesek popustov

Skupna vsota ugodnosti in popustov:

V letu 2016 med 203,00 in -254,00 €/osebo

 

V letu 2017 med 245,00 in 564,00 €/osebo