Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Združenja


Zaradi uresničevanja posebnih interesov in uveljavljanja specifičnega programa dela v ZPN delujejo štiri posebna interesna združenja: 

                          

                             

V združenje se lahko včlani vsak že obstoječi član Zbornice za poslovanje z nepremičninami. Članstva v združenjih se ne doplača.

Član združenja je lahko le član GZS-ZPN, ki izpolni pristopno izjavo.