Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Združenje ocenjevalskih podjetji 

 

 

 

Predstavniki družb, ki se profesionalno ukvarjajo z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin, so 01.07.2009 ustanovili Združenje ocenjevalskih podjetji (ZOP), ki deluje v okviru GZS-Zbornice za poslovanje z nepremičninami.
 
Namen ustanovitve Združenja ocenjevalskih podjetji je spodbujanje in razvoj stroke ocenjevanja vrednosti nepremičnin.
 
Osnovni cilji Združenja ocenjevalskih podjetji:
  • izboljšanje in povečanje gospodarske dejavnosti,
  • profesionalizacijo ocenjevanja vrednosti nepremičnin,
  • preprečevanje nelojalne konkurence,
  • popularizacija dobrih praks in opozarjanje  na negativne prakse,
 Člani združenja so lahko pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so člani Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS, z registrirano dejavnostjo ocenjevanja nepremičnin in imajo redno zaposlenega vsaj enega pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin imenovanega na podlagi Zrev-1 (Zakona o revidiranju) ali ZS (Zakona o sodiščih).
 
Članstvo je prostovoljno in enakopravno. Članstva v ZOP se ne doplača.