Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Združenje stanovanjskih skladov ZSS


 

Cilji delovanja ZSS-Združenja stanovanjskih skladov so zagotoviti:

  • boljšo povezanost vseh stanovanjskih skladov in nepremičninskih skladov ter zainteresiranih družb, ki delujejo na področju oddajanja nepremičnin v najem;
  • organizirano delovanja na področju zagotavljanja večje strokovnosti dela članov ZSS;
  • ustvarjanje boljšega ugleda članov ZSS;
  • lažje uveljavljanje svojih interesov pred državnimi organi in organi lokalnih skupnosti;
  • učinkovitejše nastopanja in predstavljanja v javnih medijih;
  • zagotavljanje boljše kvalitete opravljanja storitev članov ZSS;
  • boljše informiranosti o dogajanju na nepremičninskem in stanovanjskem področju.