Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Člani ZSS - Združenja stanovanjskih skladov

 

Član  Direktor-ica Naslov Datum pristopa
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor Irena Španinger Grajski trg 1, 2000 Maribor  23.05.2012
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota Gaby Flisar Trg zmage 1, 9000 M. Sobota 13.05.2013
Javni stanovanjski sklad MOK Ul. Zore Perello Godina 2, 6000 Koper 14.01.2013
Javni stanovanjski sklad MOL  Sašo Rink Zarnikova 3, 1000 Ljubljana 09.07.2012
Nepremičnine Celje, d.o.o. Primož Brvar Miklošičeva 1, 3000 Celje 24.07.2012
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. mag. Andrej Hudoklin Mala ulica 5, 1000 Ljubljana 23.07.2012
Spekter d.o.o.

mag. Stanislav Stolar

Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje 25.05.2015
Stanovanjski sklad Nova Gorica  Matjaž Kompara
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 11.04.2012
Stanovanjski sklad Republike Slovenije mag. Črtomir Remec Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana  24.08.2012
Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. Tomaž Rihtaršič Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice 23.07.2012
Zarja d.o.o.  mag. Janja Horvat Jaklič
Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto 15.05.2015

 

Na dan 20.01.2020 šteje ZSS 11 članov.