Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Organi  ZSS

 

Upravni odbor ZSS

 
V skladu s Pravili ZSS (19. člen) so vsi predstavniki članov ZSS hkrati člani Upravnega odbora ZSS.

Predsednik in podpredsednik UO ZSS

  • Sašo Rink (Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana) - predsednik in 
  • Matjaž Kompara (Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica) . podpredsednik

 

Akti ZSS