Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Organi ZUN

Mandat 2019 - 2023

Predsednica ZUN 

 • mag. Ksenija Radminič Virant, Terca d.o.o., Šentrupert

Podpredsednik 

 • Robert Novljan, SPO d.o.o., Škofja Loka

Upravni odbor ZUN:

 

 • Gregor Brinjevec, Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o., Zagorje ob Savi
 • Franc Hrovat, Emona Plus d.o.o., Ljubljana
 • Benjamin Jakičič, Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem
 • Peter Kern, Domplan d.d., Kranj
 • Simona Novak, Habit d.o.o., Velenje
 • Marjan Potočnik, Dominvest d.o.o., Jesenice
 • Janez Ribnikar, SPL, d.d., Ljubljana
 • Tomaž Rihtaršič, Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Sl. Konjice
 • Darja Verbič, Reyan d.o.o., Ljubljana

 

Akti ZUN

Pravila o organiziranosti in delovanju ZUN-Združenja upravnikov nepremičnin

 

Upravni o