Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Organi ZUN

Mandat 2019 - 2023

Predsednik ZUN 

 • Rajko Fajmot, Habit d.o.o., Velenje

Podpredsednica 

 • mag. Ksenija Radminič Virant, Terca d.o.o., Šentrupert

Upravni odbor ZUN:

 • Gregor Brinjevec, Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o., Zagorje ob Savi
 • Franc Hrovat, Emona Plus d.o.o., Ljubljana
 • Benjamin Jakičič, Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem
 • Robert Novljan, SPO d.o.o., Škofja Loka
 • Marjan Potočnik, Dominvest d.o.o., Jesenice
 • Janez Ribnikar, SPL, d.d., Ljubljana
 • Tomaž Rihtaršič, Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Sl. Konjice
 • Darja Verbič, Reyan d.o.o., Ljubljana
 • Vera Zevnik, Domplan d.d., Kranj

Akti ZUN

Pravila o organiziranosti in delovanju ZUN-Združenja upravnikov nepremičnin