Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Organi ZUN

Mandat 2023 - 2027

Predsednik ZUN 

 • Anže Urevc, Dominvest d.o.o., Jesenice

Podpredsednik 

 • Janez Ribnikar, SPL d.d., Ljubljana

Upravni odbor ZUN:

 • Jože Dolenc, Domplan d.d., Kranj
 • Franc Hrovat, Emona Plus d.o.o., Ljubljana
 • Benjamin Jakičič, Stanovanjsko podjetje d.o.o., Ravne na Koroškem
 • Peter Kern, SKG upravnik d.o.o., Kamnik
 • Barbara Kuhar Kumar, Staninvest d.o.o., Maribor
 • Simona Novak, Habit d.o.o., Velenje
 • Robert Novljan, SPO d.o.o., Škofja Loka
 • Nataša Plavec Matko, Terca d.o.o., Šentrupert
 • Iztok Rabuzin, Stanovanjsko podjetje Zagorje d.o.o., Zagorje ob Savi
 • Tomaž Rihtaršič, Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o., Sl. Konjice
 • Darja Verbič, Reyan d.o.o., Ljubljana

 

Akti ZUN

Pravila o organiziranosti in delovanju ZUN-Združenja upravnikov nepremičnin

 

Upravni o