Zbornica za poslovanje z nepremičninami

ZDNP-Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami, je v sodelovanju s Pravno službo GZS, pripravilo vzorčne dokumente, ki jih posredniki potrebujejo pri vsakdanjem poslovanju. Ob pripravi je bila upoštevana takrat veljavna zakonodaja. V strokovni službi ZPN si prizadevamo vzorčne dokumente redno posodabljati v skladu s spremembami zakonodaje, kljub temu pa poudarjamo, da gre zgolj za pripomoček za poslovanje nepremičninskih družb in za ustreznost vsebine dokumentacije ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

 

Člani GZS-ZPN in ZDNP dobijo brezplačno v uporabo vse dokumente in imajo brezplačni dostop do aktualnih zadnjih verzij dokumenta, medtem ko za ostale to ne velja in si morajo posamezne verzije dokumenta pridobiti po trenutno veljavnem ceniku GZS-ZPN.

 

Podrobnejša navodila in način uporabe dokumentov smo in še bomo predstavili na posebnih izobraževanjih.


Pravico za lastno uporabo dokumentov lahko kupite pri GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami. Dokumenta lahko naročite z e-naročilnico ali po e-pošti: zpn@gzs.si.


Vsi dokumenti so zastavljeni tako, da upoštevajo vse trenutno veljavne pravilnike in zakone.


Dokumetni so članom ZDNP na voljo brezplačno.


Cena

za posamezni dokument je 15,00 €+DDV in vključuje tiskano ali elektronsko verzijo vzorcev. Naročene dokumente posredujemo po prejemu plačila.