Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Lastninska in druge pravice tujcev na nepremičninah v RS


Brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov ter spletne različice izdaje Uradnega lista RS - PisRS (Pravno informacijski sistem RS) >> http://www.pisrs.si


Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (UZIU)

Ustava Republike Slovenije 

Ustavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije

Zakon o pogojih za pridobitev lastninske pravice fizičnih in pravnih oseb držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji na nepremičninah 

Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani


Zakona o dedovanju


Zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (kmetij)


Zakon o ugotavljanju vzajemnosti 

 

Nakup nepremičnin s strani tujih državljanov - http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_civilno_pravo/sektor_za_civilno_zakonodajo/pridobivanje_lastninske_pravice_tujcev_na_nepremicninah_v_republiki_sloveniji/


Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (UZIU)

Ustavni zakon za izvedbo Ustave Republike Slovenije (UZIU)