Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Zemljiška knjiga


Brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov ter spletne različice izdaje Uradnega lista RS - PisRS (Pravno informacijski sistem RS) >> http://www.pisrs.si

ELEKTRONSKA ZEMLJIŠKA KNJIGA >> http://www.sodisce.si/javne_knjige/zemljiska_knjiga/  

Zakon o zemljiški knjigi

  • Pravilnik o zemljiški knjigi
  • Pravilnik o elektronski izmenjavi podatkov med zemljiško knjigo in katastri
  • Pravilnik o zemljiškem pismu

Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo 

  • Pravilnik za izdelavo in potrditev etažnega načrta

Zakon o sodnih taksah