Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Fundacija FIWARE napoveduje strateško sodelovanje z IKT HM za spodbujanje inovativnosti, odprtokodnosti in odprtih standardov.

 


Fundacija FIWARE napoveduje sodelovanje z IKT HM za lažji razvoj pametnih digitalnih rešitev na več področjih. Mreža, ki jo vodi Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) si prizadeva, da bi Slovenija, kot zelena država, postala zgled v digitalni Evropi.

Fundacija FIWARE napoveduje strateško sodelovanje z IKT horizontalno mrežo (IKT HM) za spodbujanje inovativnosti, odprtokodnosti in odprtih standardov.

 

Berlin, Ljubljana, 30. november 2021 — Fundacija FIWARE, neprofitna organizacija, ki spodbuja uporabo odprtih standardovna podlagi odprtokodnih tehnologij, referenčnih arhitektur in 800+ pametnih podatkovnih modelov – za lažji razvoj pametnih digitalnih rešitev na več področjih danes napoveduje sodelovanje z IKT HM. Mreža, ki jo vodi Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) – in je del GZS – si prizadeva, da bi Slovenija, kot zelena država, postala zgled v digitalni Evropi.

Sodelovanje med Fundacijo FIWARE in IKT HM se je začelo v začetku tega leta, ko se je organizacija pridružila FIWARE kot pridruženi član, od takrat pa se je sodelovanje le še okrepilo. Sodelovanje, ki ga vodita Ulrich Ahle, izvršni direktor fundacije FIWARE, in Andreja Lampe, vodja mreže IKT HM, je bilo plodno predvsem v okviru projekta Gaia-X, pri čemer je FIWARE podal primere uporabe, Andreja pa vodi Gaia-X Hub Slovenija. Gaia-X središča so osrednje kontaktne točke za podjetja, javni sektor, združenja, itd. v sodelujočih državah projekta Gaia-X, katerih cilj je pomagati pri prepoznavanju ustreznih zahtev uporabnikov in konceptualizaciji primerov uporabe. 

Andreja in Ulrich sta sodelovala pri pripravi bele knjige »Gaia-X in evropska pametna mesta in skupnosti«, ki je bila objavljena 13. oktobra 2021. Publikacija, ki sta jo izdala Združenje Gaia-X in Odbor za podatkovne prostore in poslovni odbor (Data Spaces and Business Committee), želi opredeliti, kaj so primeri uporabe in zahteve pametnih mest v zvezi z arhitekturo Gaia-X. K publikaciji je prispevalo tudi več ključnih akterjev pametnih mest z Dunaja – mesta, ki uporablja tehnologijo FIWARE – vključno s članico upravnega odbora Fundacije FIWARE Brigitte Lutz.

»Navdušen sem, ko vidim, da fundacija FIWARE in IKT HM sodelujeta pri pospeševanju odprtih standardov po Evropi, še posebej v Sloveniji. To razvijalcem omogoča, da še naprej preskakujejo ovire in posodabljajo razvoj aplikacij. Prav tako zagotavlja, da lahko mesta in skupnosti replicirajo in razširijo rešitve na globalni ravni,« je dejal Ulrich Ahle, izvršni direktor fundacije FIWARE. »Slovenija je prva država v Evropi, ki je od svojih mest zahtevala uporabo OASC minimalnih mehanizmov interoperabilnosti (MIM) – niz praktičnih zmogljivosti, ki temeljijo na odprtih tehničnih specifikacijah (vključno z FIWARE NGSI-LD) – in MIM2 (Smart Data Models) pri implementaciji njihove strategije pametnih mest in regij." Dolgoročni partner Open & Agile Smart Cities (OASC) je tudi član fundacije FIWARE.

 

Slovenija spodbuja inovativnost na neprimerljivi ravni

Čas za združevanje vseh delov ne bi mogel biti boljši, saj so vse oči uprte v Slovenijo, ki trenutno predseduje Svetu EU. Predsedstvo se je osredotočalo na štiri področja delovanja: krepitev vloge digitalne tehnologije, da se omogoči trajnostno in vključujoče okrevanje; umetna inteligenca in učinkovita standardizacija; močnejša infrastruktura – ki temelji na hitri povezljivosti in kibernetski varnosti; in čezmejni pretok podatkov za bolj odporne industrije in zdravstvo.

»Naše aktivno sodelovanje s fundacijo FIWARE je ključnega pomena za vzpostavitev skupnih standardov in orodij, ki bodo slovenskim podjetjem omogočila uspešno tekmovanje na mednarodnem prizorišču. Aktivno smo delovali in prispevali na področju pametnih mest in skupnosti, zdaj pa se moramo razširiti še na druga ključna področja za slovensko gospodarstvo in družbo, in sicer zeleno in digitalno tranzicijo, zdravstvo, industrijo 4.0 in agroživilstvo,« je povedal Nenad Šutanovac, direktor ZIT.

 

Takšni cilji so v skladu s poslanstvom Fundacije FIWARE, ki usmerja EU, da postane bolje povezana in digitalizirana. FIWARE, ki aktivno sodeluje pri standardizacijskih aktivnostih v okviru ETSI – Evropskega inštituta za telekomunikacijske standarde (NGSI-LD API specifikacije) – in mnogih drugih priznanih standardizacijskih organizacij, je zavezan h krepitvi svojih vezi z IKT HM – pomembnim akterjem v Sloveniji – z namenom zagotoviti, da lahko evropska mesta in skupnosti spodbujajo svojo digitalno preobrazbo, ki temelji na trajnostni podatkovni infrastrukturi in izmenjavi podatkov na najrazličnejših področjih.

 

"Standardi so ključni za izvedljivost kompleksne tehnične zakonodaje za podjetja, od velikih tehnoloških organizacij do novoustanovljenih ter malih in srednjih podjetij, pri čemer ima FIWARE neprecenljivo vlogo," dodaja Andreja Lampe, vodja IKT HM. »Navdušeni smo, da lahko izkoristimo takšno strokovno znanje in se učimo od članov FIWARE, ki integrirajo interoperabilne digitalne in pametne rešitve v različnih sektorjih. Še pomembneje pa je, da bo zmožnost izkoriščanja pridobljenih izkušenj in najboljših praks iz več kot 250 mest in ozemelj po vsem svetu – ki že uporabljajo tehnologijo FIWARE in odprte standarde – prinesla v Slovenijo inovacije brez primere.«

 

Moč sodelovanja

 

Evropa ima soliden podatkovni potencial, vendar je ta še vedno neraziskan. Lani je podatkovna ekonomija predstavljala le 3 odstotke bruto domačega proizvoda (BDP) EU. Naložbe, zlasti v infrastrukturo in lokalne digitalne dvojčke, so eden od načinov za pomoč mestom in skupnostim pri uresničevanju prednosti digitalne dobe za mobilnost, energetsko učinkovitost, ravnanje z odpadki, urbanistično načrtovanje, spremljanje onesnaženosti zraka itd. Vendar pa je potrebno tudi nadaljnje sodelovanje med panogami, da bi lahko še bolje izkoristili vrednost podatkov. Pobude, kot so Data Spaces Business Alliance (DSBA), sodelovanje med FIWARE, Big Data Value Association (BDVA),  Gaia-X European Association for Data and Cloud AISBL in International Data Spaces Association (IDSA) so primeri, kako je potrebno spodbujati prevzem podatkovnih prostorov po Evropi – in zunaj nje –, če želimo resnično pospešiti digitalno podatkovno gospodarstvo.

Fundacija FIWARE in IKT HM si bosta še naprej prizadevali za dosego takšnega rezultata. Ulrich Ahle in Andreja Lampe se bosta 30. novembra (14:15-15:30 CET) pridružila panelu ‘Data Spaces Business Alliance: from Concept to Market”, ki bo obravnaval evropsko podatkovno strategijo in njeno izvajanje. Poleg tega se bosta 2. decembra (09:00-10:30 CET) pridružila predavanju Enabling Data Economy for Local Communities’, ki ga bo vodila Andreja Lampe in na kateri bodo govorci razpravljali o potencialu povezanih in interoperabilnih digitalnih rešitev za pametne skupnosti. Oba srečanja sta del Evropskega foruma ”European Big Data Value Forum“– EBDVF 2021 (od 29. novembra do 3. decembra, na spletu in v živo). Dogodek, ki ga organizirata BDVA in DG CNECT, združuje akterje industrije s področij podatkov in umetne inteligence. Slovenska prestolnica gosti fizični del dogodka, z IKT HM kot enim izmed lokalnih partnerjev

 

O fundaciji FIWARE

 

Fundacija FIWARE skupaj s svojimi člani in partnerji spodbuja opredelitev – in odprtokodno implementacijo – ključnih odprtih standardov, ki omogočajo razvoj prenosnih in interoperabilnih pametnih rešitev na hitrejši, lažji in cenovno dostopen način, pri čemer se izogibajo scenarijem priklenitve na ponudnika. FIWARE hkrati predstavlja tudi trajnosten in inovativen poslovni ekosistem.

 

Fundacija to doseže s podporo hitro rastoče globalne skupnosti, ki si deli skupno vizijo in združuje svoja prizadevanja, da bi FIWARE postala odprtokodna tehnologija, ki jo bodo izbrale industrije, vlade, univerze in združenja, da bi dosegli svoj polni potencial in razširili svoje dejavnosti, s čimer vstopajo na nove trge in širijo svoje poslovanje. Fundacija, ustanovljena leta 2016, združuje 450+ članov in patnerjev, med drugim Atos, Engineering, Red Hat, NEC, Telefónica in Trigyn Technologies. Za dodatne informacije si oglejte FIWARE paket promocijskega materiala in spremljajte organizacijo na Twitterju, LinkedInu in YouTubu.

 

Kontakt

 

Val De Oliveira: valdirene.deoliveira@fiware.org

 

 

O IKT HM Slovenije

IKT HM, ki jo upravlja ZIT – in je del Gospodarske zbornice Slovenije – uresničuje svojo vizijo, da postane Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi z zglednim modelom sodelovanja med poslovnim sektorjem, znanostjo in vlado pri uvajanju sodobnih digitalnih rešitev.

IKT HM razvija in promovira nabor tehnologij in storitev, ki omogočajo podporo slovenskim strateškim raziskovalnim inovacijskim partnerstvom: digitalna transformacija, lokacijske storitve, HPC in veliki podatki, internet storitev, internet stvari in kibernetska varnost. Prevzema osrednjo operativno podporno vlogo pri ustvarjanju novih vrednostnih verig z zagotavljanjem znanja, tehnologij in aktivnosti za spodbujanje celovite digitalne preobrazbe slovenskih podjetij. Takšne dejavnosti povzročajo večjo internacionalizacijo in čezmejno sodelovanje. IKT HM je član DIGITALEUROPE, FIWARE Foundation, Gaia-X AISBL in BDVA.

 

Fotogalerija