Združenje za informatiko in telekomunikacije

Novice


 


Sofinanciranje države v okviru programa Digitalna Evropa – DIGITAL

Evropa z novim EU programom Digitalna Evropa (DIGITAL) spodbuja digitalno preobrazbo, tako da se financirajo ključna področja, kot so umetna inteligenca, kvantno računalništvo, super-računalništvo in kibernetska varnost. Program razpolaga s proračunom v višini 7,5 milijard EUR in se izvaja v obdobju 2021–2027.  

 

DIGITAL bo prispeval h globalni konkurenčnosti Evropske Unije s pomočjo skupnega investiranja, pridobitvijo nadzora nad evropsko vrednostno verigo in zagotovitvijo evropske tehnološke suverenosti. Ta cilj bomo dosegli samo z zagotovitvijo široke uporabe digitalnih tehnologij v vseh državah članicah. 

 

V okviru programa DIGITAL se pri nekaterih mehanizmih pričakuje sofinanciranje držav članic v višini 50% proračuna projekta za organizacije iz te države. V Združenju za informatiko in telekomunikacije (ZIT) Gospodarske zbornice Slovenije menimo, da je to edinstvena prilika za oplemenitev predvidenih investicij države v digitalno transformacijo, kjer bomo te investicije nadgradili s evropskimi sredstvi in znatno prispevali k dvigu stopnje digitalizacije slovenske družbe in gospodarstva.

 

Poziv za sofinanciranje države v okviru programa Digitalna Evropa – DIGITAL smo poslali na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo, da skupaj sedemo za mizo in najdemo potrebne načine in vire za podporo in financiranje teh projektov.

 

 

V cilju pred-priprave na te klice je ZIT že aktiven na področju povezovanja zainteresiranih slovenskih deležnikov na področju »umetna inteligenca in podatki«, kjer bodo v državah članicah Evropske Unije vzpostavljene Zmogljivosti za preizkušanje in poskuse umetne inteligence (TEF – Testing and Experimentation Facility) na področjih zdravja, pametnih mest in skupnosti, agroživilstva in proizvodnje. Predvideno je, da bo vsako TEF vozlišče v državi iz EU proračuna financirano 3-5m €, enako vsoto pa sofinancira država članica. 

 

Zaradi velike vrzeli med potrebami družbe in gospodarstva po naprednih digitalnih kompetencah in dejanskega stanja, je ZIT že stopil v kontakt s ključnimi slovenskimi izobraževalnimi ustanovami s ciljem prijave projekta znotraj programa DIGITAL za  vzpostavitev specializiranih izobraževalnih programov na ključnih področjih znanja (Specialised education programmes in key capacity areas). Skupni evropski proračun za ta program je 70m €, za posamezen projekt pa 5-10m €, enako vsoto pa sofinancirajo države članice (pripadajoč delež v konzorciju, ocenjeno cca 1-2 mio na program).

 

Razvijalo se bo magistrske programe na področju umetne inteligence, visokozmogljivega računalništva, kibernetske varnosti, IOT, bločnih verig, kvantnega računalništva, robotike, multidisciplinarne programe ( kot npr uporaba umetne inteligence v medicini) ter programe za spremembe kariernih poti. V okviru tega ukrepa bodo izvedeni pilotni študiji ter možno bo razpisati štipendije. Ocenjujemo, da bi ukrep pripomogel k povečanju števila IKT strokovnjakov v Sloveniji.  

 

V naslednjih klicih bodo po podobnem mehanizmu vzpostavljeni podatkovni prostori na področju proizvodnje, mobilnosti, kulturne dediščine, medijev, varnosti in odprtih podatkov javnega sektorja.  

 

V strateškem razvojnem inovacijskem partnerstvu SRIP Zdravje- medicina in v IKT Horizontalni mreži, Strateško razvojno inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti pri Gospodarski zbornici Slovenije so člani podali podporo vzpostavitvi slovenskih vozlišč Zmogljivosti za preizkušanje in poskuse umetne inteligence na področju zdravja in pametnih mest in skupnosti v okviru programa Digitalna Evropa – DIGITAL.  

 

Zato smo predlagali, da Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo izrazi svojo podporo za sofinanciranje programa DIGITAL ter da skupaj poiščemo sinergije s proračunskimi sredstvi in projekti predvidenimi v Načrtu za okrevanje in odpornost s ciljem nadgradnje le-teh s vsebinami programa DIGITAL.

 

Fotogalerija