Združenje za promet

Novice


Arhiv: VABILO - Predstavitev vlaganja VSD in ISD po 01.01.2011

Spoštovani,
 
Združenje za promet Vas vabi, da se udeležite predstavitve vlaganja VSD in ISD po 01.01.2011.
 
S 1.1.2011 bo potrebno:
- vlaganje elektronskih carinskih deklaracij, ter vstopnih in izstopnih skupnih deklaracij;
- najaviti blago pred prihodom na območje EU, oziroma pred odhodom blaga iz območja EU, v okviru zahtevanih časovnih rokov.
 
Dobili boste natančna navodila glede izvajanja rednih in poenostavljenih postopkov po 1.1.2011.
 
Predstavljen bo sistem ICS ter dodatne funkcionalnosti ECS.
 
Problematika bo predstavljena na razumljiv način s praktičnimi primeri.
 
Kraj izvedbe predstavitve: dvorana A, poslovna stavba GZS, Dimičeva 13, Ljubljana

Datum:
13.december 2010, ob 09.00 uri
 
Udeležbo prosim potrdite na:
- e-mail naslov: igor.sep@gzs.si
- tel.: 01/5898-360
 
Strokovna izvajalca:
g. Milan Kušer, dipl. ing., Carinska uprava RS, Vodja oddelka za sistemske zadeve, vodja projekta ICS
g. Davorin Lončar, dipl. ing., Carinska uprava RS, Oddelka za sistemske zadeve, vodja projekta ECS
 
Trajanje: max 4 šolske ure
 
Predstavitev je za člane Združenja za promet brezplačna.
 
Za nečlane znaša kotizacija 80,00 € + DDV oz. 96,00 € z DDV. Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom seminarja na poslovni račun GZS številka 02924-0017841495, sklic 2100 + matična številka podjetja.
 
Iz vsebine: 
- Predstavitev sistema avtomatiziranega uvoznega postopka SIAIS. 
- Predstavitev sistema avtomatiziranega izvoznega postopka SIAES. 
- Izvajanje rednega in poenostavljenega postopka uvoza in izvoza po 1.1.2011. 
- Vstopna skupna deklaracija in rezervni postopek. 
- Izstopna skupna deklaracija in rezervni postopek. 
- Predstavitev funkcionalnosti ICS (sistem nadzora uvoza) in ECS (sistem nadzora izvoza). 
- Uvedba ICS in dodatnih funkcionalnosti ECS.   
- Testiranje in vključevanje v sistem.

Vljudno vabljeni !
 

VABILO objavljavamo v pripetih dokumentih.


Pripeti dokumenti

Fotogalerija