Novice


Arhiv: Občasni prevozi potnikov: MZI objavilo vlogo za povrnitev dela stroškov, na podlagi 119.člena ZZUOOP (#PKP5)

Občasni prevozi potnikov: MZI objavilo vlogo za povrnitev dela stroškov, na podlagi 119.člena ZZUOOP (#PKP5)

 

Izvajalci občasnih linijskih prevozov oseb lahko oddajo vloge za povrnitev dela stroškov, na podlagi 119. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list, številka 152/20)

Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko oddate na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: gp.mzi@gov.si.
Vloge morajo upravičenci posredovati do 15. decembra 2020.

Odločitve o povrnitvi stroškov bo Ministrstvo za infrastrukturo izdalo, ko bo Evropska komisija izdala odločbo o odobritvi državne pomoči, na podlagi navedenega zakona.

  • VLOGA ZA NADOMESTILO DELA STROŠKOV IMETNIKA LICENCE SKUPNOSTI ZA OBČASNE PREVOZE

    Ministrstvo za infrastrukturo
  • Vloga 119. clen PKP5 (doc, 151 KB)

Fotogalerija