Uvodne besede


Spoštovani!

V Združenju kemijske industrije pri GZS ostajamo zvesti svojima sloganoma, ki se glasita »Prava kemija se začne pri ljudeh« in »Delamo s člani za člane in spodbujamo sinergije z deležniki«, saj menimo, da poosebljata pravi duh za iskanje rešitev na velike življenjske in gospodarske izzive, s katerimi se danes soočamo. Vse pogosteje si namreč postavljamo vprašanja, kako delovati kot posameznik, podjetje in družba, da bo zagotovljena naša dolgoročna blaginja. Osnovno vodilo pri tem morajo biti enotne vrednote oziroma načela, ki se jih vsi držimo. Čas je, da zopet vsi enoznačno prepoznamo delo, poštenost, zdravje, čisto okolje in čut za sočloveka kot ključne za naš obstoj in razvoj ter v skladu s tem spremenimo svoje ravnanje na bolje. Čas je tudi za nove sinergije in še več sodelovanja. Samo tako bo mogoče okrepiti odpornost gospodarstva na izzive, razviti elastično sposobnost prilagajanja in se dolgoročno izogniti različnim težavam oziroma jih prebroditi. Nenazadnje pa je pomembno tudi razumevanje, da gre vsem dobro, ko gre gospodarstvu dobro.

V naši panogi kot celoti moramo tako nadgrajevati zdrave temelje, ki smo jih postavili v preteklosti. Pri Združenju kemijske industrije pri GZS smo v ta namen med drugim vzpostavili Kompetenčni center za kadre kemijske industrije (KoCKE). Cilj centra KoCKE je prispevati k nadaljnjemu razvoju slovenske kemijske industrije preko usposabljanj za zaposlene iz panožnih podjetij. Obenem nenehno poudarjamo pomen kemije kot vede, kemijske industrije kot gospodarske panoge in kemijske varnosti. Zato za vas postopoma prenavljamo spletno stran Združenja kemijske industrije pri GZS – želimo si, da bi ta stran tudi z vašo pomočjo postopoma postala osrednja slovenska točka za informacije o različnih vsebinah v povezavi s kemijsko panogo in s kemijsko varnostjo. Veseli bomo idej, pobud in prispevkov. Glavnina strani je za zdaj namenjena le našim članom, ostale pa prijazno vabimo, da se včlanijo in se nam pridružijo v naših prizadevanjih za izboljšanje pogojev za delovanje naše panoge v Sloveniji in širše.

Želimo vam obilo dobre kemije na vseh ravneh in v najprijetnejših oblikah!

 

mag. Marko Vresk
predsednik UO-ZKI 

 

Darja Boštjančič
direktorica ZKI


Avtor: ZKI