Združenje kemijske industrije

Gospodarski pomen kemijske industrije


Kemijska industrija je eden od ključnih stebrov slovenskega in evropskega gospodarstva. Zajema med seboj tesno povezane dejavnosti, ki slonijo na kemijskih tehnologijah in procesih. To so proizvodnja kemikalij, kemijskih izdelkov in umetnih vlaken, farmacevtskih izdelkov ter izdelkov iz plastike in gume. Njen prispevek k moči in konkurenčnosti Slovenije kot celote je občuten, nekateri segmenti kemijske industrije pa so celo med tistimi, ki jih država izpostavlja kot zgled uspešnega in učinkovitega razvoja ter prilagajanja hitro spreminjajočim se tržnim potrebam in trendom.

Kemijska industrija zagotavlja napredne materiale in tehnologije tudi za preostalo predelovalno industrijo, zato v tem pogledu predstavlja vitalni gradnik celotnega svetovnega gospodarstva: Svet EU jo je maja 2009 uvrstil med prednostne panoge (Council conclusions on an integrated approach to a competitive and sustainable industrial policy in the EU, 28. maj 2009, 9256/09), saj ponuja tudi trajnostne rešitve za številne današnje okoljske in druge probleme.

Po eni strani je dobro stanje gospodarstva zelo odvisno od stopnje tehničnega napredka in razvijanja izdelkov z višjo dodano vrednostjo, drugi predpogoj za konkurenčnost pa so ustrezno usposobljeni delavci na vseh ravneh, opremljeni z najnovejšimi znanji, spodbujeni k inovativnosti in motivirani za delo. Zato Združenje kemijske industrije uporablja slogan »Prava kemija se začne pri ljudeh«, saj daje človeškemu potencialu in dobrim medsebojnim odnosom poseben poudarek.

Za celotno panogo je izredno pomembna tudi kemijska varnost. Vedno večje število podjetij po svetu se vključuje v mednarodno uveljavljeni Program odgovornega ravnanja (POR) in si tako zastavlja celo višje cilje, kot jih določa zakonodaja. POR opredeljuje posebno, nadstandardno družbeno odgovorno ravnanje ter zavezo k trajnostnem razvoju v širšem smislu, na ta način pa se širi tudi nova kultura odprtega komuniciranja in ponovno uveljavljajo človeške vrednote. Med pogoji, pod katerimi se podjetja odločajo za medsebojno poslovno sodelovanje, je vse pogosteje tudi upoštevanje tovrstnih varnostnih in zdravstveno okoljskih načel, zato je vključevanje v POR lahko pomembno tudi za pridobitev posla – tega se zavedamo tudi pri Združenju kemijske industrije, kjer za namen podpore in promocije tega programa deluje tudi posebna Skupina za POR.

Avtor: ZKI