Združenje kemijske industrije

Upravni odbor Združenja kemijske industrije


Predsedstvo Upravnega odbora Združenja kemijske industrije:

 • Denis Jahić (AquafilSLO d.o.o.) - predsednik,
 • France Stele (BELINKA PERKEMIJA, d.o.o.) - podpredsednik,
 • Bojan Flis (KAMNIK-SCHLENK d.o.o.) - podpredsednik,
 • Andrej Bavdek (KRKA, d.d., Novo mesto) - podpredsednik. 


Člani
Upravnega odbora Združenja kemijske industrije:

 •          David Kos (ALBAUGH TKI d.o.o.),
 •          Denis Jahić (AquafilSLO d.o.o.),
 •          France Stele (BELINKA PERKEMIJA, d.o.o.),
 •          Marko Cvetko (CINKARNA Celje, d.d.),
 •          Marko Tretjak (ECOLAB d.o.o.),
 •          Rado Mandič (GOMLINE d.o.o.),
 •          Peter Venturini (Helios TBLUS d.o.o.),
 •          Gregor Majcen (HENKEL MARIBOR d.o.o.),
 •          Željko Kovačevič (JUB d.o.o.),
 •          Breda Hladnik (JUTEKS d.o.o.),
 •          Bojan Flis (KAMNIK-SCHLENK d.o.o.),
 •          Andrej Bavdek (KRKA, d.d., Novo mesto),
 •          Igor Boševski (LEK d.d.),
 •          Srečko Štefanič (MELAMIN d.d. Kočevje),
 •          Robert Srabotič (MITOL d.o.o., Sežana),
 •          Janez Navodnik (NAVODNIK d.o.o.),
 •          Robert Agnič (PLASTIKA SKAZA d.o.o.),
 •          Nejc Thaler (SILVAPRODUKT d.o.o.),
 •          Groga Čenčič (SOLCHEM d.o.o.),
 •          ........ (STRAMEX PET d.o.o.),
 •          Ivan Mirt (TANIN SEVNICA d.d.),
 •          Branko Majes (TKI HRASTNIK, d.d.),
 •          Peter Krelj (TRELLEBORG SLOVENIJA, d.o.o.).

 

(mandatno obdobje 2019-2023; stanje november 2021)

Nadzorni odbor Združenja kemijske industrije


Člani Nadzornega odbora ZKI v mandatnem obdobju 2019-2023 so:

 • Mariana Karla Rebernik (ATOTECH SLOVENIJA d.d.), predsednica,
 • Edi Kraus (AquafilSLO d.o.o.), član,   in
 • Marko Štrukelj (TKK d.o.o.), član.  


Direktorica Združenja kemijske industrije

Darja Boštjančič(mandatno obdobje 2019-2023; stanje junij 2020)