Združenje kemijske industrije

Upravni odbor Združenja kemijske industrije


Predsedstvo Upravnega odbora Združenja kemijske industrije:

 • Denis Jahić (AquafilSLO d.o.o.) - predsednik
 • Aleš Skok (Cinkarna Celje, d.d.)
 • Željko Kovačevič (Jub d.o.o.)
 • Peter Venturini (HeliosTBLUS d.o.o.)
 • Simon Rečnik (LEK, d.d.) 
 • France Stele (BELINKA PERKEMIJA, d.o.o.) 
 • Bojan Flis (KAMNIK-SCHLENK d.o.o.) 
 • Nuša Pavlinjek Slavinec (Roto Slovenija d.o.o.)


Člani Upravnega odbora Združenja kemijske industrije:

David Kos Albaugh TKI d.o.o.
Denis Jahić AquafilSLO d.o.o.
France Stele BELINKA PERKEMIJA, d.o.o.
Aleš Skok CINKARNA Celje, d.d.
Radomir Mandič GOMLINE d.o.o.
Marko Tertinek GR3N d.o.o.
Peter Venturini Helios TBLUS d.o.o.
Gregor Majcen HENKEL MARIBOR d.o.o.
Bojan Rogač ILIRIJA, d.o.o.
Željko Kovačevič JUB d.o.o.
Breda Hladnik JUTEKS d.o.o.
Bojan Flis KAMNIK-SCHLENK d.o.o.
Zvonka Novak Habot KOZMETIKA AFRODITA d.o.o.
Andrej Bavdek KRKA, d.d., Novo mesto
Simon Rečnik Lek d.d.
Srečko Štefanič MELAMIN d.d. Kočevje
Robert Srabotič MITOL d.o.o., Sežana
Nuša Pavlinjek Slavinec ROTO Slovenija, d.o.o.
Peter Vraničar STRAMEX PET d.o.o.
Ivan Mirt TANIN SEVNICA d.d.
Branko Majes TKI HRASTNIK, d.d.
Rok Švigelj Trelleborg Slovenija, d.o.o.
Aleš Mesec UNICHEM d.o.o.

(mandatno obdobje 2023-2027; stanje  25.1.2024)

Nadzorni odbor Združenja kemijske industrije


Člani Nadzornega odbora ZKI v mandatnem obdobju 2019-2023 so:

 • Marko Cvetko (Cinkarna Celje, d.d.), predsednik,
 • Rajko Štangar (Kimi d.o.o.), član,   in
 • Bernarda Šenk (Oqema d.o.o.), članica.  

 

Direktorica Združenja kemijske industrije

Darja Boštjančič(mandatno obdobje 2023-2027; stanje maj 2023)