Združenje kemijske industrije

Na tem mestu boste našli informacije o kolektivni pogodbi dejavnosti, ki se nanaša na kemijsko industrijo. Več o tem v razdelku "Kolektivna pogodba dejavnosti - kemijska industrija"

Koristen in potreben pripomoček pri obračunu plač, drugih prejemkov iz dela in povračil stroškov je tudi  Plačni kažipot, mesečno osveževani produkt GZS, ki  omogoča vpogled v vrednosti kategorij po kolektivnih pogodbah. 

Na spletnem mestu SI delodajalec  (GZS) lahko dostopate do  čistopisov kolektivnih pogodb dejavnosti

 

 

Za več informacij o kolektivni pogodbi dejavnosti za kemijsko industrijo lahko pokličete GZS-Združenje kemijske industrije na tel. št. 01/ 5898 257 ali pišete na zki@gzs.si  .