Združenje kemijske industrije

Urad RS za kemikalije


Pri Ministrstvu RS za zdravje je bil avgusta 1999 na podlagi Zakona o kemikalijah ustanovljen Urad Republike Slovenije za kemikalije (URSK). Urad opravlja strokovne in upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi Zakona o kemikalijah, Zakona o biocidnih proizvodih, Zakona o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje, Uredbe o izvajanju evropskih uredb o predhodnih sestavinah za prepovedane droge in drugih zakonov, mednarodnih sporazumov ter drugih predpisov s področja kemijske varnosti, ki jih sprejme Državni zbor, Vlada Republike Slovenije ali  minister, pristojen za zdravje. Urad opravlja tudi strokovne in upravne naloge na podlagi Zakona o kozmetičnih proizvodih.

Poleg tega pri URSK deluje uradna slovenska Služba za pomoč zavezancem za REACH (Helpdesk), na katero se z vprašanji v zvezi z REACH obrnete preko elektronske pošte (reach.mz@gov.si) ali preko telefonske številke 01/400 60 51 (Anja Menard). Osrednji evropski pristojni organ za REACH je sicer Evropska agencija za kemikalije (ECHA).

Medtem ko Služba za pomoč zavezancem za REACH pri Uradu RS za kemikalije nudi predvsem informacije in pojasnila o zahtevah Uredbe REACH, pa ožje jedro Sekcije REACH, ki deluje pri ZKI, članom ponuja zlasti notranje industrijske informacije v zvezi z Uredbo REACH. Za več informacij nam pišite na naslov zki@gzs.si.

Več o Uradu RS za kemikalije, delovnih področjih, ki so v njegovi pristojnosti, ter veljavno zakonodajo in drugimi pomembnimi dokumenti, ki urejajo ta področja, najdete na spletni strani URSK.


Vir: URSK
Avtor: ZKI