Združenje kemijske industrije

Sekcija za plastiko in gumo (SPG)

Sekcija za plastiko pri GZS-Združenju kemijske industrije (GZS-ZKI) je bila ustanovljena 6. julija 2010, 19. oktobra 2011 pa se je preimenovala v Sekcijo za plastiko in gumo (SPG), saj so vsebinske in druge praktične potrebe predelovalcev plastičnih mas in predelovalcev gume v precejšnji meri podobne.

Sekcija je nastala predvsem zaradi lažjega prepoznavanja in odpravljanja perečih težav, s katerimi se srečujejo proizvajalci in predelovalci plastičnih mas. Po dosedanjih informacijah tem izzive predstavljajo predvsem vse strožja zakonske zahteve ter pomanjkanje ustreznih kadrov, seveda pa tudi razmere na trgu surovin in zelo huda konkurenca na vseh ravneh. Slovenija je med vodilnimi državami v svetu po proizvedeni količini izdelkov iz plastike na prebivalca (165 kg na prebivalca), obenem pa občutno zaostaja po količini ločeno zbranih in recikliranih tovrstnih odpadkov, zato se sekcija posveča tudi pravilnemu ravnanju z ostanki pri končnih uporabnikih in recikliranju. Sekcija podpira prehod na krožno gospodarstvo,  s svojimi aktivnostmi pa med drugim skušaskupaj s člani in drugimi deležniki, prispevati tudi k postopnem spreminjanju percepcije v zvezi s plastiko na bolje.

Za več informacij o SPG, včlanitvi ter o plastičarski in gumarski dejavnosti sledite naslednjim povezavam:

 

 

 

Kontaktni podatki za Sekcijo za gumo in plastiko pri GZS-Združenju kemijske industrije: e-pošta zki@gzs.si, tel.št. 01/5898 257.