Združenje kemijske industrije

Sekcija za biocide


Sekcija za biocide pri Združenju kemijske industrije je bila ustanovljena leta 2009. Povezuje podjetja, katerih predmet poslovanja so biocidni proizvodi in z njimi povezane problematike, predstavlja in zastopa njihove interese. 

Sekcija je izvedla je že več delavnic s tujimi in domačimi strokovnjaki, da bi razrešila čim več vprašanj v zvezi z izvajanjem obstoječe specifične zakonodaje, ki se nanaša na biocidne proizvode, s katerimi se soočajo podjetja. Sekcija aktivno sodeluje tudi s slovenskim pristojnim organom za to področje, Uradom RS za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje. 

Ključni in izhodiščni predpis v zvezi z biocidnimi proizvodi je Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov.

Za več informacij o Sekciji za biocide in o možnostih za včlanitev vanjo pišite Združenju kemijske industrije na naslov zki@gzs.si ali pokličite na tel. št. 01/5898 257.