Združenje kemijske industrije

Sekcija za biocide


Sekcija za biocide pri Združenju kemijske industrije, ki ji predseduje Branko Petrovič (TRC JUB d.o.o.), je bila ustanovljena leta 2009. Povezuje podjetja, katerih predmet poslovanja so biocidni proizvodi in z njimi povezane problematike, predstavlja in zastopa njihove interese. 

Sekcija je izvedla je že več delavnic s tujimi in domačimi strokovnjaki, da bi razrešila čim več vprašanj v zvezi z izvajanjem obstoječe specifične zakonodaje, ki se nanaša na biocidne proizvode, s katerimi se soočajo podjetja. Sekcija aktivno sodeluje tudi s slovenskim pristojnim organom za to področje, Uradom RS za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje. 

Ključni in izhodiščni predpis v zvezi z biocidnimi proizvodi je Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov.

Za več informacij o Sekciji za biocide in o možnostih za včlanitev vanjo pišite Združenju kemijske industrije na naslov zki@gzs.si ali pokličite na tel. št. 01/5898 257.