Združenje kemijske industrije

Kolektivna pogodba dejavnosti - kemijska industrija 


Trenutno ni sklenjene kolektivne pogodbe dejavnosti, ki bi veljala za kemijsko industrijo (slednja zajema t.i. ožjo kemijsko industrijo, farmacevtsko industrijo, gumarsko industrijo ter plastičarsko industrijo).

 Kolektivna pogodba za kemično in gumarsko industrijo Slovenije iz leta 2007 (Ur. l. RS 37/2007, 95/2007, 89/2008, 104/2009, 73/2010, 109/2010, 107/2011, 25/2013) je bila z dnem 30.6.2013 odpovedana (odpoved je bila objavljena v Ur. l. RS 55/2013), normativni del odpovedane kolektivne pogodbe se je uporabljal še do 30.3.2014. Odtlej za dejavnost ni veljavne kolektivne pogodbe dejavnosti.

Med delodajalsko in delojemalsko  stranjo  od začetka leta 2014 poteka dogovarjanje glede sklenitve (nove) kolektivne pogodbo dejavnosti.

(Informacija zadnjič osvežena: marec 2019)Za več informacij o kolektivni pogodbi dejavnosti za kemijsko industrijo lahko pokličete GZS-Združenje kemijske industrije na tel. št. 01/ 5898 257 ali pišete na zki@gzs.si  .