Združenje kemijske industrije

Skupina za Program odgovornega ravnanja® (POR)


Skupina za Program odgovornega ravnanja (POR) deluje v okviru Združenja kemijske industrije (ZKI). Skupina za POR je nosilec izvajanja programa POR v Sloveniji ter si prizadeva za promocijo in implementacijo globalne pobude POR (ang. Responsible Care) med slovenskimi kemijskimi podjetji. Več o programu Programu odgovornega ravnanja preberite tukaj.

Podjetja v okviru Skupine za POR poročajo o kazalnikih in pripravljajo letna poročila POR, ZKI pa je zadolženo za zbiranje podatkov o kazalnikih in posredovanje le-teh Svetu evropske kemijske industrije (CEFIC) na podlagi Navodil o poročanju o odgovornem ravnanju. 

Podjetja za svoja prizadevanja k izboljševanju delovanja na področju zdravja, varnosti in okolja ter za transparentno poročanje o svojih dejavnostih prejmejo certifikate POR in letno dovoljenje za uporabo logotipa POR (seznam imetnikov certifikata POR je dostopen preko spodnje povezave). Certifikat POR lahko v vse zahtevnejšem gospodarskem okolju in spreminjanju vrednot in zahtev potrošnikov ter strank za posamezno podjetje pomeni tudi ključno konkurenčno prednost.


Za več informacij o Skupini za POR in za pogojih za včlanitev vanjo pišite Združenju kemijske industrije na naslov zki@gzs.si ali  pokličite na  tel.št. 01/5898 257.

DOKUMENTI, NOVICE: