Združenje kemijske industrije

Kemijska industrija v številkah


KEMIJSKA INDUSTRIJA v SLOVENIJI v številkah

(osnovni podatki za leto 2015)

Kaj obsega?  Družbe, ki se  s svojo glavno registrirano dejavnostjo po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008) razvrščajo v oddelke:

  • »Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov« (šifra po SKD'08: 20),
  • »Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov« (šifra po SKD'08: 21),
  • »Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas« (šifra po SKD'08: 22).

število družb:   768  (41 velikih, 40 srednjih,  79 majhnih, 608 mikro)*, od tega je :

  • 164 družb iz oddelka »Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov« (šifra po SKD'08: 20),
  • 27 družb iz  oddelka »Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov« (šifra po SKD'08: 21),
  • 65 družb iz skupine »Proizvodnja izdelkov iz gume" (šifra po SKD'08: 22.1),
  • 512 družb iz skupine "Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas« (šifra po SKD'08: 22.2).

Povprečno število zaposlenih (po delovnih urah) v družbah:  26.821

Prihodki družb:  5,3 milijarde  EUR

Delež prodaje na tujih trgih:  80 %

Neto čisti dobiček družb (= čisti dobiček – čista izguba):  434 milijonov EUR

Dodana vrednost v družbah:  1,7 milijarde  EUR

*Kriteriji velikosti družb po Zakonu o gospodarskih družbah.

Vir podatkov:  KAPOS GZS 2015 (podatki iz nerevidiranih letnih poročil družb za leto 2015)