Zapri

Odredba o razveljavitvi Odredbe o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini - UL 11/2012


Na podlagi drugega odstavka 15. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o razveljavitvi Odredbe o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini

1. člen

Odredba o določitvi seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 67/09 in 28/11) preneha veljati.

2. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-309/2011/19

Ljubljana, dne 3. februarja 2012

EVA 2011-2311-0103

mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano