Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

DOGODKI

Na GZS-ZKŽP za naše člane organiziramo številne strokovne dogodke, katerih namen je podajanje novih znanj in trendov ter povezovanje med udeleženci.