Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

O nas

Dobrodošli na naši spletni strani.

Dovolite, da se predstavimo. Smo Zbornica kmetijskih in živilskih podjetji, ena izmed panožnih zbornic v okviru Gospodarske zbornice Slovenije.

Obstajamo, ker obstajajo naši člani – pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridobitno gospodarsko dejavnostjo v kmetijstvu, živilstvu ali v verigi preskrbe s hrano.

Delujemo, ker delujejo naši člani – povezujemo slovenska kmetijska in živilska podjetja znotraj in zunaj države, ker verjamemo, da le tovrstno sodelovanje agroživilskih sektorjev obrodi želene sadove. Ob enem tudi zastopamo njihove interese do državnih organov, institucij, sindikatov in socialnih partnerjev ter v evropskih združenjih in institucijah Evropske unije.


POSLANSTVO

Gradimo stabilen sistem proizvodnje hrane, ki bo družbeno, gospodarsko in okoljsko vzdržen/pravičen/trajnosten. 

VIZIJA

ZKŽP bo do leta 2030 ključna referenčna točka za razvoj in krepitev agroživilskega sistema v Sloveniji.


Naša strokovna služba opravlja naloge, kot so:
- zastopanje interesov kmetijskih in živilskih podjetji doma in v tujini, 
- svetovanje na področju zakonodaje, proizvodnje, označevanja živil, varnosti živil, varstva okolja ter konkurenčnosti,
- povezovanje v evropsko združenje FoodDrinkEurope in druga sektorska združenja,
- sodelovanje v socialnem dialogu na ravni panoge in kolektivna pogodba dejavnosti,
- spodbujanje aktivnosti na razvojno-tehnološkem področju,
- organizacija izobraževanj, svetovanj, seminarjev, mreženj in delegacij.