Za medije

 

Naslov
GZS - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij 
Dimičeva 13
1504 Ljubljana

 


 

Tel.: 01/5898 000
E-pošta: zivilska.ind@gzs.si

 

Odnosi z javnostmi:

Nina Barbara Križnik

Tel.: 01/5898 293

E-pošta: nina.kriznik@gzs.si

 

Matična številka: 5021979

Davčna številka: 73354376