Prenos znanj


Številna usposabljanja pomenijo skoncentriran vir znanja, informacij in trendov, s
čimer podjetjem prihranimo stroške drugih izobraževanj in nevšečnosti pri nadzoru.
Najmanj 1.500 zaposlenih je sprotno seznanjenih z novostmi in zakonodajo, ki jo
prenašajo v svoje delo in na sodelavce. Znanje iz evropskih projektov prenašamo
posredno ali neposredno na naše člane.