Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

Dokumenti

POZOR: Stran je v pripravi, zato morda niso objavljene zadnje verzije predpisov.

Na tem spletnem mestu je zbrana vsa nacionalna zakonodaja, ki se navezuje na kmetijstvo in živilstvo. Na tem mestu najdete horizontalne in vertikalne predpise, ter druge predpise, ki se navezujejo na omenjeni področji. V zavihkih na levi strani te strani lahko dostopate tudi do Pravil delovanja Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, Kodeksa dobrih poslovnih praks v agroživilski verigi, Dogovora o boljšem delovanju slovenske žitne verige in delovnopravnih dokumentov.